Всички статии

 

 

Обратно към блога

Как да премахнем кратките дремки?

0-4 месеца 5-24 месеца дневен сън режим на бебето Mar 28, 2024
будно бебе

Един от най-честите проблеми на родителите, които се обръщат към нас за помощ, освен нощните събуждания, са кратките дремки през деня. 

Нека първо обясня какво всъщност представлява кратката дрямка. Обикновено тези дремки се случват, когато детето влезе в т.нар. “контролно събуждане”. Това е кратък отрязък от време (обикновено 30-45 минути) при смяната на един цикъл на съня с друг, в което време тялото “проверява” подсъзнателно дали условията, в които е заспало, са се запазили и дали няма някаква “опасност” наоколо. Това поведение е изцяло еволюционно обусловено и се случва, за да даде ясен сигнал на тялото, че “всичко е наред” и организмът може да продължи спокойно с почивката.

В общия случай наличието само на кратки дремки през деня не са норма при децата. Разбира се, има и изключения, но те са много редки. Често срещано обаче е, ако детето има повече от една дневна дрямка, поне едната от тях да е кратка - с продължителност 30-45 минути.

 

Кога кратките дремки могат да бъдат нормални?

  • детето е под 5 месечна възраст - част от децата физиологично не могат да правят дълга дрямка допреди 5-тия си навършен месец;
  • детето заспива самостоятелно и няма разлика в условията на заспиване с условията на сън;
  • детето още от раждането си и при всякакви условия на сън е правило само кратки дремки, като дремките не се влияят от промяна в интервалите на будност и от начина на приспиване;
  • детето спи добре през нощта.

 

Във всички останали случай изцяло кратки дремки през деня НЕ са норма. 

 

Важно е да уточня, че кратките дремки се дължат основно на два фактора - проблем в режима и/или липса на самостоятелно заспиване

За да спре детето да се събужда на 30-тата минута, е от изключително значение то да има изграден оптимален режим, спрямо неговите индивидуални нужди за сън. Поради тази причина е добре да се обръща внимание на настроението, в което се събужда бебето, след дрямка.

Това означава да се следят интервалите на будност и ако те са твърде дълги - да се съкратят. Обикновено в този случай детето се събужда с плач, опитва се да заспи, но трудно се успокоява, за да продължи да спи отново. Ако пък интервалите на будност са твърде кратки, се наблюдава събуждане в добро настроение и детето не желае да продължи да спи, а опитите за доприспиване често са неуспешни. При този сценарий ще бъде необходимо интервалите да бъдат удължени. Повече за информация за това как да се справите с кратките дремки и как да организирате режима, можете да намерите в дигиталния ни курс “Режимът на бебето” 3.0.

 

Твърде дългият нощен сън също оказва влияние през деня и може да доведе до кратки дремки, също както и превъзбудата. 

 

Защо липсата на самостоятелно заспиване води до кратки дремки?

Когато детето бива приспивано за дрямката с помощ (асоциация на приспиване), в момента на събуждане (около 30-45 минута), то ще търси отново същите условия, при които първоначално е заспало. Поради тази причина е важно да научим детето да се успокоява и заспива само, за да не търси помощ от мама/тати, залъгалка или някаква друга позната асоциация.  

Разбирането на тези аспекти на детския сън е от съществено значение за справянето с евентуални проблеми и осигуряване на здравословен сън за нашите деца, което е от изключителна важност за техния растеж и развитие.

Ако вашето дете има асоциация, с курса ни “Самостоятелно заспиване” 3.0 ще научте бебето да слива циклите на съня денем и нощем за 2-3 седмици. В курса са включени само плавни методи за приучаване към самостоятелно заспиване, без да се оставя детето да плаче само.